EASY (Gömülü Montaj Sistemi), artık manyetik alanlar veya radyasyonun bir sorun haline geldiği durumlarda CAEN yüksek/alçak gerilim güç kaynağı çözümüdür.