AR&GE

Firmamız güç ve motivasyonunu Ar-Ge ve inovasyondan almaktadır. Şirket politikamız, hakemli dergilerde yayınlar yaparak, yerli imkanlar ile geliştirdiği ürünlerin patentini almak ve endüstriye kazandırmak, konferans ve çalıştaylarda sunumlar gerçekleştirmek ve şirket bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Tez çalışmalarını desteklemek yoluyla bilimsel aktivitelere katkı sağlamaktır. IRADETS, 2013 yılında gerçekleşen kuruluşundan bu yana, KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından birçok Ar-Ge desteği kazanmış ve başarı ile tamamlamıştır.

İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri Araştırma – Geliştirme Çalışmaları: Uzay, medikal, çevresel, yurt güvenliği, nükleer santrallerin radyasyon güvenliği ve atık yönetimi, sismoloji, jeofizik/jeoloji, yüksek enerji, nükleer ve parçacık fiziği uygulamaları alanlarında kullanılan inovatif dedektörlerin üretilmesi ve geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz son teknoloji ürünü olan GZH3DOZ isimli dedektörümüz, radyasyon onkoloji tesislerinde kullanılan e-linakların ürettikleri enerjili parçacıkların hastaya verildiği anda online olarak doz profili ve hızını verebilecek kabiliyettedir. Aynı teknolojik alt yapı ile geliştirdiğimiz dedektör sisteminin başka bir kullanım alanı ise radyasyon şüphesi olan tüm bölgelerde kullanılabilecek küçük boyutlu, taşınabilir dozimetri sistemleridir.

GZH3DOZ

Radyasyon Analiz Çalışmaları: IRADETS firması deneysel ve teoriksel olarak uzay radyasyon ortamı, uzay hava durumu simülasyonları, yeryüzü veya uzay uygulamaları dahilinde elektronik sistemler üzerinde radyasyon etkileri, elektronik parçaların testlerini ve bunların yanı sıra radyasyon kalkanlama çalışmalarını A’dan Z’ye yürüten Türkiye’deki tek firmadır. Bu çalışmalar ESCC/ESA, JEDEC, ASTM ve Askeri Standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Deneysel radyasyon analizinin gerçekleştirilmesinde Dünya’nın bir çok yerinde bulunan ve ESA – NASA gibi kurumlara akredite olmuş tesislerin kullanılmasında firmamız yetkili ve önceliğe sahiptir.

Monte-Carlo tabanlı geliştirdiğimiz madde-parçacık taşınım simülasyon programımız MRADSIM (Matter-Radiation interaction Simulator) ile uzay radyasyonu ile ilgili tüm analizler, nükleer tesislerin her noktasındaki radyasyon analiz çalışmalar, biyolojik örneklerin radyasyon ile etkileşimi, mikro elektronik sistemlerden makro yapılara kadar elektromanyetik radyasyonun elektronvolt (eV) değerlerinden teraelektronvolt (TeV) değerlerine kadar ki tüm elementar parçacıkların madde olan etkileşim simülasyonlarını yapmak kabiliyetine sahiptir.

Testler veya simülasyon çalışmaları sonrasında gelen talep üzerine; verilen bir görev süresince kritik öneme sahip elektronik parça ve/veya sistemler üzerinde meydana gelmesi beklenen etki miktarı üzerinde çalışabilir, sistemlerin taşıma yükünün kalkan ağırlığı/toplam ağırlık optimizasyonunu gerçekleştirebilir ve bu oranın azaltılması için farklı teknik önerilerinde bulunabilir veya alternatif çözümler önerebiliriz.

MRADSIM

(Madde-Radyayonu Etki Simulasyonu)

Düşük enerjili radyasyon olarak bilinen x-ray ışınları medikal, güvenlik ve endüstriyel alanlardaki görüntülemede uzun yıllardır kullanılmaktadır. Burada önemli olan faktör, görüntü alınırken olabilecek en düşük enerji ile en yüksek kalitede görüntünün elde edilmesidir. IRADETS bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri devam eden bir diğer çalışma ise taşınabilir ve sabit X-ray görüntüleme sistemidir. Bu dedektör sistemi çok düşük akılarda çok yüksek çözünürlüklü bir görüntü alınmasını sağlamaktadır. Bu sistem arkeolojiden endüstriye, sağlıktan otomotive çok geniş bir alanda kullanıma sahiptir.

Üzerinde çalıştığımız diğer bir proje ise X ışınları kullanılarak düşük enerjilerde incelenmesi istenen malzeme üzerinde materyal analizinin yapılmasıdır. Bu süreçte kullanılan dedektör sistemleri firmamız tarafından mevcut teknolojinin ötesinde geliştirilmek üzere tasarlanmıştır. Burada çok kısa sürede yüksek hassasiyet ve doğrulukta malzeme ve oran bilgisi elde edilecektir.