Deney ve bilim adamı arasındaki arayüzler, tüm verilerin elde edilmesini ve analiz edilmesini sağlar.